Oog voor Fixatie Disparatie

Bij een gewone oogmeting meten we de gezichtsscherpte en de sterkte en controleren we de oogdruk.
De optimale samenwerking van de ogen en de oogbalans wordt hierbij niet gecontroleerd. Een van de meest voorkomende visuele disfuncties veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking is fixatiedisparatie, afgekort FD. Bij fixatiedisparatie nemen de hersenen de twee beelden niet correct als een stabiel enkelbeeld waar. Onderstaande plaatjes geven een normaal binoculair gezichtsvermogen en een verstoorde binoculair gezichtsvermogen aan.

Hoe herken ik de aanwezigheid van verborgen visuele afwijkingen?

Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress. Deze stress uit zich vaak in een verzameling vage maar zeer vervelende klachten. Voorbeelden hiervan zijn:
• concentratieverlies
• hoofdpijn
• branderige ogen
• slechte werkhouding
• nekklachten
• vermoeidheid
• gedragsproblemen
• slordig handschrift
• onhandige motoriek
• (over)gevoelig voor (zon)licht
• matig afstanden kunnen inschatten

Fixatiedisparatie een verborgen visueel probleem

Liefst 80% van de informatie die men dagelijks verwerkt is visueel. Als basisvoorwaarde dient een kind dus visueel fit te zijn om goed te kunnen presteren. Naast scherp zicht moeten de ogen ook correct samenwerken. Bij een onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het rechteroog niet goed met het beeld van het linkeroog. Dit fenomeen heet in de oogzorg fixatiedisparatie (FD). Kinderen met FD kunnen door een FD oogspecialist uitstekend hulp aangeboden krijgen voor het zorgen van de juiste oogbalans.

Senso-motorische integratie en FD

De reden dat FD minder snel herkend wordt komt omdat het kind wel scherp zicht heeft maar met name in het perifere gezichtveld een vervormt beeld waarneemt. Hierdoor is het functionele gezichtsveld smal. Zie afbeelding plaatje links.
Doordat de corresponderende netvliescellen niet goed met elkaar matchen kunnen teksten ook bewegen (dansende letters).
Mensen met een FD oogafwijking verwerken de visuele informatie niet correct. Hierdoor hebben zij vaak (naast genoemde leerproblemen) een slechte oog-handcoördinatie, een matige ruimtelijke oriëntatie (door een matige stereopsis), vaak een slordig handschrift maar ook lichamelijke klachten zoals vermoeidheidsverschijnselen, hoofdpijn, nekklachten, angst (schrikeffect), branderige ogen, (over)gevoelig voor (zon)licht, etcetera.
Bij mensen met sensorische integratiestoornissen waar tevens FD is geconstateerd kan veel gezondheidswinst behaald worden door de FD te minimaliseren. Hierdoor wordt de visuele waarneming verbeterd, hetgeen leidt tot een positieve reactie van het lichaam.

Normaal binoculair enkelzien

Het totale beeld van het rechter- en het linker oog (het rode gebied) vallen bij goed binoculair zicht exact op elkaar. Resultaat: optimaal “breed” beeld.

Zicht bij fixatiedisparatie (FD)

Bij Fixatie Disparatie is er sprake van een iets afwijkend binoculair zicht. Er is wel sprake van een bepaalde mate van dieptezien en normaal scherp zicht, maar het kost het lichaam heel veel onnodige energie om het beeld comfortabel waar te nemen. Omdat in het centrum de beelden niet juist op elkaar liggen gaat het beeld bewegen en heeft men een onrustig en beperkt zijdelings zicht.

< ga terug

Foto: oogmeting